top of page
סנן בריטה Brita Filter C-50

סנן בריטה Brita Filter C-50

פותח במיוחד עבור אזורים עם מים רכים.

טכנולוגיית המסנן השיטתית והמוכחת: סינון פחם פעיל בשלושה שלבים.

טכנולוגיה המביאה מים רכים לאיכות אופטימלית באופן מקצועי.
מערכת סינון חכמה המגינה באופן אופטימלי על המכונה ועל המשקה מפני חלקיקים לא רצויים.

bottom of page