IX סננים מסידרת

סדרת IX מציעה סננים ידידותיים לסביבה, בטכנולוגית החלפת תרמיל.

הסננים מיוצרים באנגליה בטכנולוגיות חדשניות, והם היחידים המאפשרים

החלפת הסנן הפנימי - חיסכון של 50% לעומת החלפת כל התרמיל.

IX Ion Exchange - להסרת אבנית ממכונות קפה, מיחמים, וכו'

IX Carbon (פחם) - לשיפור טעם מי השתיה

IX Ice                - למכונות קוביות קרח ושבבי קרח

סננים ופילטרים