עמודים/מגדלי מזיגה

לכניסה לקטלוג מפורט של עמודי ומגדלי מזיגה מפוארים לבירה, מים, סודה 

עמודי מזיגה מסוג "קוברה" למשקה אחד, לשנים ולשלוש.

מגדלי מזיגה שונים מנירוסטה עבור - 2 ברזים, 4 ברזים, 6 ברזים.