מתקנים תת דלפקיים

מערכת הקירור מרוחקת מברזי המזיגה. מתחת לדלפק, מעבר לקיר, על מתקן תליה ועוד.