top of page

מערכות תת דלפקיות

 

במערכות אלה מערכת הקירור מרוחקת מברזי המזיגה.

 

האפשרויות הקיימות למיקום המערכת:

מתחת לדלפק

מעבר לקיר

על מתקן תליה

bottom of page