top of page
Water Purifier & Glass

מיחמים

חברת פל-רם מתמחה בייצור ויבוא מיחמים אוטומטיים מקצועיים לשוק המוסדי.

תחום המיחמים האוטומטיים לשבת (גלישבת) הינו תחום בו פל-רם מובילה את השוק.

כל המיחמים בנויים מדופן כפולה מנירוסטה (מיכל פנימי ומכסה נירוסטה 316 וציפוי מנירוסטה 304 מלוטשת).

מערכת חשמל מתקדמת ובנויה בהתאמה מלאה לתקן בטיחות חשמל 900.

שיטת הפעולה של המיחם הינה מילוי במנות קטנות, עד למילוי המיחם.

שיטה זו שומרת על מים חמים גם בעת מזיגה של כמות גדולה בבת אחת.

אישור ההפעלה לשבת ניתן ע"י שני המכונים המובילים בתחום -

מכון "צומת" ו"המכון המדעי טכנולוגי להלכה".

bottom of page