top of page

מיחם אוטומטי ביום חול ושומר חום בשבת

 

מיחם זה הינו מיחם אוטומטי רגיל בו גוף חימום נוסף (בהספק נמוך יותר), לשמירת חום המים בשבת.

לפני כניסת השבת יש להעביר את המיחם למצב שבת, באמצעות מתג ידני או שעון אוטומטי, ואז תתנתק מערכת הכנסת המים האוטומטית וגופי החימום להרתחה, ויופעל גוף חימום נפרד (לא לוהט) שתפקידו לשמור על חום המים עד למעבר למצב חול. משנגמרו המים, לא תהיה כניסת מים נוספת עד לצאת השבת.

המיחם מיוצר ע"י פל-רם ומגיע עם חיבור קבוע למים ופיקוד אלקטרוני השומר על טמפ' מים קבועה (כ-95°).

מאושר לשימוש ע"י "המכון המדעי טכנולוגי להלכה".

bottom of page